аркылы-торкылы итеп


аркылы-торкылы итеп
1) крест-на́крест
2) как попа́ло

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "аркылы-торкылы итеп" в других словарях:

  • аркылы-торкылы — рәв. 1. Бер берсенә аркылы итеп, берсе өстенә икенчесен атландырып 2. Тәртипсез рәвештә, ничек эләкте шулай; төрле юнәлештә, берсе өстенә берсе туры килеп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ятьмә — 1. Җепләрне аркылы торкылы итеп үреп, челтәрләп эшләнгән, балык, кош һ. б. ш. аулау өчен җайланма; ау. күч. Тозак 2. Әйбер тутырып йөрү өчен җептән, баудан, тимерчыбыктан аркылы торкылы үреп эшләнгән җайланма 3. Дошман күзеннән яшерү, маскировка… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • челтәр — 1. Үтә күренмәле, тигез яки рәсемле итеп тукылган яисә бәйләнгән эре күзәнәкле җиңел тукыма (гадәттә тәрәзә пәрдәсе, күлмәккә бизәк тоту һ. б. ш. өчен кулл.) с. Шундый тукымадан тегелгән, ясалган 2. Үзара тигез кисешкән җепләрдән төенләп ясалган… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җәтмә — 1. Бау, җеп һ. б. ш. нәрсәләрдән үреп, аркылы торкылы итеп төйнәп ясалган челтәр сыман җайланма. Җәтмә челтәр сыман булып күренгән әйбер тур. томан җәтмәсе аша... 2. Кош аулау, балык тоту, кайбер җәнлекләрне эләктерү һ. б. өчен үреп ясалган тозак …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге